• Hemsidor
  • Lättläst text

    Lätt att läsa Den som ska skriva en text behöver alltid fundera på vem läsaren är och anpassa texten därefter. Många människor har av olika anledningar svårare att ta till sig skriven information och då kan man behöva skriva en lättläst text. Här får du en introduktion till att skriva lättlästa texter. Bara genom att […]