Lättläst text

Lätt att läsa

Den som ska skriva en text behöver alltid fundera på vem läsaren är och anpassa texten därefter. Många människor har av olika anledningar svårare att ta till sig skriven information och då kan man behöva skriva en lättläst text. Här får du en introduktion till att skriva lättlästa texter. Bara genom att tänka på ett fåtal saker kan du underlätta mycket för dina läsare.

Anpassa texten efter läsaren

Att skriva en lättläst text är ibland svårare än det låter. Ändå finns det många exempel på när det är viktigt att kunna skriva texter som är enkla för läsaren att ta till sig. Många människor har av olika anledningar svårigheter att ta till sig skriven information, till exempel att man är en ovan läsare, att man inte har språket som modersmål eller att man har läs- och skrivsvårigheter. Ska du skriva en text bör du, oavsett ämne, tänka över vem du skriver för. Behöver du anpassa språket på något särskilt sätt? Kommer du fram till att en lättläst text är den rätta formen finns det ett antal saker man kan tänka på för att underlätta läsningen. Ett tips är börja med att kolla in andra texter som är anpassade för att vara lättlästa, till exempel nyhetstidningen Expressen. Många portaler på internet är duktiga på content och lättlästa texter. Gambling.se är en sajt vi konsulterat när det gäller skrivform och utformning.

Skriv för lätt läsning

Så hur skriver man då en lättläst text? Till att börja med är det viktigt att tänka på vem du skriver för och anpassa språket därefter. Sträva efter att använda enkla och vardagliga ord framför akademiska och komplicerade. Var generös med radavstånd och textstorlek – små bokstäver i täta rader ger genast ett intryck av att vara svårläst och kan skrämma läsaren. Håll textraderna korta. Även korta meningar är oftast en fördel, men se upp så att du inte tappar sammanhanget i din text. Precis som det mesta som skrivs behöver lättlästa texter även en röd tråd och ett klart sammanhang. Låt gärna någon läsa igenom din text när du är klar och be om feedback.

Kommentera